Boostia energiaan ja elinvoimaisuuteen 90 pv:n esimerkkiohjelma

Tulossa.....

Yksilövalmennus (sis. 12 tapaamista)

Yksilöllinen 3 kk:den mittainen valmennusohjelma, jonka avulla saat nostettua energiaasi ja lisättyä elinvoimaisuutta niin arkeesi kuin työelämään.   

 Tapaamiset sisältävät coachaavan keskustelun lisäksi erilaisia harjoituksia, välitehtäviä, tehtävien purkua sekä tapaamisten väliajoille tarvittaessa henkilökohtaisen yhteydenpitomahdollisuuden sopimuksen mukaisesti.